“Opera në Durrës” në Teatrin “A.Moisiu” Durrës

Sindi Metushi
10/04/2024

𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗻𝗲̈ 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀 është nisma e një serie aktivitetesh në Durrës që do të fillojë me koncertin e datës 𝟭𝟭 𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 në 𝗼𝗿𝗲̈𝗻 𝟭𝟵:𝟬𝟬 në Teatrin tonë.

Me mbështetjen e @bashkia_durres do të nisim një rrugëtim të gjatë, të shtrirë në kohë dhe vende të ndryshme në qytet.

“𝗟𝗮 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮, 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮, 𝗶𝗹 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼”
Nga 𝗔𝗻𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗶 & 𝗞𝗼𝗿𝗶 𝗚𝗘𝗦𝗨𝗔𝗟𝗗𝗢
𝘜𝘥𝘩𝘦̈𝘵𝘪𝘮 𝘯𝘦̈ 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦̈𝘯 𝘦 𝘴𝘩𝘦𝘯𝘫𝘵𝘦̈ 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘢𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘻𝘮𝘪 𝘯𝘦̈ 𝘉𝘢𝘳𝘰𝘬.

𝟭𝟭 𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 | 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟵:𝟬𝟬
📍 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗶 “𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗲̈𝗿 𝗠𝗼𝗶𝘀𝗶𝘂”

📎 Info & Rezervime në 👇
𝗧𝗲𝗹 / 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽: 𝟬𝟲𝟴𝟯𝟵𝟭𝟯𝟴𝟭𝟯
ℹ️ 𝘉𝘪𝘭𝘦𝘵𝘢 𝘬𝘶𝘴𝘩𝘵𝘰𝘯 – 300 𝘭𝑒𝘬𝑒̈
𝑂𝑟𝑎𝑟𝑖 𝑖 𝑏𝘪𝘭𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝑠𝑒̈ | 𝟬𝟵:𝟬𝟬 – 𝟭𝟮:𝟬𝟬 𝗱𝗵𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬 – 𝟭𝟵:𝟬𝟬

𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴𝘤𝘰 𝘈𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘫𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘭𝘢𝘷𝘪𝘤̧𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘰.
𝘋𝘢𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘉𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰, 𝘚𝘢𝘮𝘢𝘯𝘵𝘩𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘩𝘪𝘯𝘰 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴𝘤𝘢 𝘍𝘢𝘯𝘶𝘦𝘭𝘦, 𝘕𝘰𝘦𝘮𝘪 𝘚𝘢𝘯𝘨𝘪𝘢𝘤𝘰𝘮𝘰 – 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘯𝘰.
𝘔𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘍𝘢𝘭𝘷𝘦𝘭𝘭𝘢, 𝘝𝘪𝘵𝘰 𝘕𝘪𝘨𝘳𝘰 – 𝘣𝑎𝘴𝑠 𝑏𝘢𝑟𝘪𝑡𝘰𝑛.
𝘝𝘪𝘵𝘢 𝘊𝘪𝘴𝘶𝘭𝘭𝘰, 𝘔𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰 – 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘪𝘯𝘦̈.
𝘚𝘢𝘮𝘶𝘦𝘭𝘦 𝘕𝘰𝘵𝘢𝘳𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴𝘤𝘰 – 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘰𝘯𝘤̧𝘦𝘭.
𝘍𝘢𝘣𝘪𝘰 𝘉𝘦𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰 – 𝘬𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦̈.
𝘔𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘚𝘢𝘤𝘤𝘰 – 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘰𝘭𝘪𝘯𝘦̈.
𝘙𝘰𝘤𝘤𝘰 𝘝𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦 – 𝘱𝘦𝘳𝘬𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯.

Më shumë