Tirana Contemporary Theatre Festival “Mediums” me “Burka e Medeas” nga Marsela Lena

Sindi Metushi
25/06/2024

Pse të rishikohet një mit grek, një personazh nga drama greke si Medea dhe t’i shtohet asaj një Burqa? Çfarë do të thotë që një gruaje me origjinë, kulturë apo fe tjetër t’i kërkohet të braktisë “identitetin” e saj në mënyrë që të duket si dikush tjetër në botën perëndimore? Për homogjenitet bëhet ky presion “i pashmangshëm” apo…?

26/06/2024 “La Radura”

Më shumë