Konkursi “Art kundër dhunës me bazë gjinore” në Kurbin

Sindi Metushi
28/06/2024

Thirrje për Konkurs: “Art kundër dhunës me bazë gjinore” 🎨

Jemi të lumtur të hapim konkursin me temë “Art kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, i cili synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të promovojë barazinë gjinore përmes fuqisë së artit.

Detajet e Konkursit:
🖼️ Tema: Art kundër dhunës me bazë gjinore
🧑‍🎨 Pjesëmarrës: Të rinjtë nga mosha 14-29 vjeç, nga Kurbini
📅 Afati i dorëzimit të materialeve: 2 Korrik

Kriteret për pjesëmarrje:
📜 Poezi:
1. Poezia duhet të jetë origjinale dhe të përqendrohet në temën e dhunës me bazë gjinore. 📝
2. Të jetë në çdo formë poetike (lirike, epike, baladë)
3. Gjatësia e poezisë duhet të jetë nga 20 deri në 100 vargje. 📏
4. Të jetë e shkruar në gjuhën shqipe. 🇦🇱
5. Poezitë duhet të dorëzohen në format elektronik (PDF ose DOC). 💻

🎨 Pikturë:
1. Piktura duhet të jetë origjinale dhe të pasqyrojë temën e dhunës me bazë gjinore. 🖌️
2. Mund të përdoren teknika të ndryshme (vaj, akuarel, laps, etj.). 🎨
3. Dimensionet e pikturës duhet të jenë jo më të vogla se 30×40 cm dhe jo më të mëdha se 70×100 cm. 📐
4. Piktura duhet të dorëzohet në gjendje të mirë, e pakornizuar. ✅
5. Një fotografi e pikturës duhet të dorëzohet gjithashtu në format elektronik (JPEG ose PNG). 📸

Si të Aplikoni:
📧 Për të aplikuar, duhet të dorëzoni materialet tuaja në adresën tonë të email-it: [email protected] me subjektin “Aplikim për Konkursin e Artit – [Emri Juaj]”

Në email duhet të përfshihen:
• Një përshkrim i shkurtër i veprës suaj (max. 200 fjalë) ✍️
• Fotografia e pikturës ose dokumenti i poezisë 📂

🏆 Vlerësimi dhe Çmimet:
Punimet do të vlerësohen nga një juri e përzgjedhur, e cila do të marrë parasysh origjinalitetin, krijimtarinë dhe lidhjen me temën.
Fituesit do të shpallen në një aktivitet të përbashkët me të gjithë pjesëmarrësit, datën do ta njoftojmë në vijim. 📅

📞 Për çdo pyetje, paqartësi, apo për të tërhequr materialet që ju duhen për realizimin e punimeve kontaktoni në 0675899749.

Më shumë