Kina nis një ekspeditë të re shkencore në majën më të lartë në botë!

Marisa Karabeci
02/05/2022

Kina ka nisur një ekspeditë të re gjithëpërfshirëse shkencore në malin Qomolangma, maja më e lartë në botë në kufirin Kinë-Nepal. Ekspedita është pjesë e sondazhit të dytë kërkimor shkencor të Kinës në Pllajën Qinghai-Tibet, i cili filloi në 2017. Më shumë se 270 anëtarë të kërkimit shkencor nga 16 skuadra po marrin pjesë në ekspeditë, sipas ekipit të dytë të kërkimit shkencor gjithëpërfshirës Qinghai-Tibet Plateau.

Me shumicën e disiplinave të mbuluara, pjesëmarrësit më të shumtë në kërkimin shkencor dhe pajisjet më të avancuara të përdorura, ekspedita është më e madhja që nga fillimi i sondazhit të dytë kërkimor shkencor të Kinës në Pllajën Qinghai-Tibet. Ekspedita fokusohet në çështjet kryesore shkencore si sinergjia perëndimore e erës-musonit, ndryshimi i kullave aziatike të ujit, ekosistemet, biodiversiteti dhe aktivitetet njerëzore në zonën e malit Qomolangma.

Gjatë ekspeditës do të ngrihen gjithsej 8 stacione meteorologjike, katër prej të cilave janë planifikuar të jenë mbi 7000 metra mbi nivelin e detit. Stacioni më i lartë i motit, në një lartësi prej 8,800 metrash, do të jetë stacioni më i lartë automatik i motit në botë nëse vendoset me sukses.

Sipas ekipit hulumtues, ekipi i ekspeditës do të kryejë studime mbi ndryshimet mjedisore, ndryshimet në përqendrimin e gazit serrë, funksionet e lavamanit të ekosistemit të karbonit dhe përshtatjen njerëzore ndaj mjediseve ekstreme në zonat me lartësi jashtëzakonisht të larta të malit Qomolangma në sfondin e ngrohjes globale.

Ekspedita pritet të ofrojë të dhëna shkencore në lidhje me ndryshimet në mjedisin atmosferik dhe kriosferën në zonën e Qomolangma dhe të zbulojë ligjet e ndryshimeve mjedisore në zonat jashtëzakonisht të larta të Qomolangma në kontekstin e ngrohjes klimatike. E nisur në vitin 2017, ekspedita e dytë shkencore në Pllajën Qinghai-Tibet ka një rëndësi të madhe për avancimin e zhvillimit të qëndrueshëm të rajonit dhe promovimin e mbrojtjes globale të mjedisit.

Më shumë