Tirana Art Lab

Silvia Tabaku
08/03/2021

Tirana Art Lab, Qendra për Art Bashkëkohor, është një institucion i artit bashkëkohor të pavarur në Shqipëri. E themeluar si një organizatë jofitimprurëse, në vitin 2010, TAL synon të promovojë artistët në zhvillim dhe artin bashkëkohor nga Shqipëria si dhe nga Evropa Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Qendra nxit procesin dhe hulumtimin e orientuar. Nëpërmjet ngjarjeve të ndryshme si vendbanimet, ekspozitat, seminaret, shfaqjet, leksionet dhe bisedimet, publikimet, TAL ka arritur të krijojë një hapësirë për mendimet kritike dhe refleksive.

Për më shumë informacion mund të ndiqni:
Facebook
Instagram
tiranaartlab.org

Adresa: Rruga Ymer Kurti, Tiranë

Info

Të tjera