Aktivitete gjithëpërfshirës “Unified Sports For Development”

Silvia Tabaku
11/06/2022

Aktivitet gjithëpërfshirës me në qendër lojën e unifikuar dhe sportin për zhvillim të shkollave dhe në veçanti integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar intelektuale në lojërat apo sportet e edukimi fizik.
Ditën e shtunë, datë 11 Qershor, në orën 18:00, tek fusha e basketbollit në Parkun e Liqenit Artificial.

Për më shumë informacion mund të ndiqni:
bashkiatirane.al
Instagram
Facebook
Twitter

Më shumë