Kopshti Botanik

Silvia Tabaku
08/03/2021

Ndërtimi i Kopshtit Botanik filloi në vitin 1964 duke zënë një sipërfaqe  prej 15 ha. Kopshti  ndodhet në pjesën jugore të qytetit përballë maleve të Tiranës dhe atyre të Krujës.
Ndërtimi i kopshtit përfundoi dhe u hap për publikun në vitin 1971.  Në atë kohë 80% e tij ishte mbjellë me bimë të ndryshme. Nga 3250 specie bimësh që ka Shqipëria në këtë kopsht rriten të paktën 2000 specie, varietete dhe lloje bimësh. Koleksionet fitogjeografike dhe sistematike kanë qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e ekspozimeve për të pasqyruar qëllimin kryesor të kopshtit si një institucion shkencor, kulturor dhe edukues.

Adresa:  Rruga Selita e Vjetër

Info

Orari: Çdo ditë 8:00 – 16:00

Të tjera