Për të gjithë të apasionuarit pas shpejtësisë dhe motorrave “MOTO RACING”

Silvia Tabaku
13/06/2022

Lloji i mjeteve pjesëmarrëse: Motoçikleta SuperMoto

09:00 – 10:30 | Mbledhja e mjeteve garuese
10:30 – 11:00 | Regjistrimi i garuesve
11:00 – 11:15 | Provat e lira
11:15 – 11:20 | Pozicionimi i mjeteve në START
11:20 – 11:50 | Gara
11:50 – 12:00 | Përgatitja për dhënien e çmimeve
12:00 – 12:15 | Ceremonia e dhënies së çmimeve dhe fotot e rastit
12:15 – 12:20 | Mbyllja e garës
12:20 – 13:00 | Kohë e lirë për motoristët për të shfrytëzuar pistën
13:00 – 14:00 | Lirimi i hapësirës nga mjetet garuese

Për më shumë infromacion mund të ndiqni:

Instagram
Facebook
YouTube

Më shumë