Galeria Zenit

Silvia Tabaku
08/03/2021

Zenit Art Gallery ju mundëson ambjente studimi, librari, si dhe në katin e dytë ndodhet galeria me piktura të veçanta. Gjithashtu Zenit ju mundëson ambjentet për oraganizimin e eventeve të ndryshme.

Për më shumë informacion mund të ndiqni:
Facebook
Instagram

Adresa: Bulevard B. Curri, P. Agimi,  Tiranë

Info

Të tjera