Art

Mos mungoni në ekspozitën “Asgjë për të rinjtë, pa të rinjtë”!

Silvia Tabaku
21/06/2022

Përgjatë javës 16 – 22 Qershor vizitoni ekspozitën e hapur me fotografitë më të mira të konkursit të të rinjve “Asgjë për të rinjtë, pa të rinjtë”! 

Për më shumë informacion mund të ndiqni:
bashkiatirane.al
Instagram
Facebook
Twitter

Më shumë