SPRING FESTIVAL & MICROFOLIE

Silvia Tabaku
10/05/2022

Spring Festival sjell përsëri aktivitete super dinamike në shesh me @microfolietirana për fëmijët e qytetit.
Mos mungoni!

Për më shumë informacion mund të ndiqni:
bashkiatirane.al
Instagram
Facebook
Twitter

Më shumë