Ndiqni sot në orën 20:00 super performancat e “Raiz & Paolo Baldini Dubfiles”!

Silvia Tabaku
03/06/2022

🇦🇱 l 𝐉𝐚𝐯𝐚 𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞̈
Raiz, këngëtari historik i grupit të muzikës napolitane, Almamegretta, do të sjellë së bashku me Paolo Baldinin (një nga producentët më të rëndësishëm të momentit në fushën alternative) një performancë që do të përfshijë të gjitha pjesët historike të Almamegretta-s së bashku me produksionet e reja.
Do të kemi kënaqësinë të shijojmë performancën e grupit.

03 giugno / qershor2022 ore 20:00
TIRANA – Tunèl Terrace (Palazzo della Cultura / Pallati i Kulturës) Ingresso libero / Hyrja e lirë

Për më shumë informacion mund të ndiqni:
https://iictirana.esteri.it/iic_tirana/i

Më shumë